Pflanzenseite 3 von 4


Mammillaria
amajacensis

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 4 Stück)

Mammillaria
bocasana

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 9 Stück)

Mammillaria
glassii

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 9 Stück)

Mammillaria
glassii

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 9 Stück)

Mammillaria
guillauminiana

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Mammillaria
guillauminiana

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 4 Stück)

Mammillaria
guillauminiana

9 cm Topf á 5,90 € :
(max. 2 Stück)

Mammillaria
gummifera

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Mammillaria
gummifera

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 3 Stück)

Mammillaria
hahniana

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 3 Stück)

Mammillaria
heyderi

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 3 Stück)

Mammillaria
nana

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 6 Stück)

Mammillaria
saint-pieana

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 3 Stück)

Mammillaria
spec.

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 2 Stück)

Mammillaria
spec.

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 1 Stück)

Mammillaria
parrasensis

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 4 Stück)

Mammillaria
stampferi

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 3 Stück)

Mammillaria
uberiformis

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 7 Stück)